primary logo

Polza keriş mikrobbez

?
M. Goļdin

Poļza keriş
mi k r o в в ez

Kudьmkar

1934

Okrizdat