home

Пермский Вестник Землеустройства. 1912. № 50

?
«ч осадки выпадали въ Сибири слабо и то только* въ
Шокомъ
центральныхъ губерніяхъ шли
-^ П е о б Р
ж
іш м ъ морѣ и въ централ
-Лно
ІО” большіе Д
'^'®,тттг ^T
_tnTT на
а,п Чериомт
Mownraft: морѣ;
ѵт.
,.)ждндожди
‘были
*на востокѣ
1 с’КвСи ѣ выш-далъ снѣгъ.
"'•ѵ л Щ сѣверѣ снѣга были іи - глубоки, едва, достигали 30 сантим., съ
лрибШ’жешемъ же къ восточнымъ, губерніямъ глубина снѣжнаго