home

Пермские метеорологические сельско-хозяйственные бюллетени. 1897. Июль-сентябрь

?
Чердынь............................

42,в 66,7 23,в

Шакшеръ..........................

29,6

—

Усть-Боровое...................

46,»

Соликамскъ......................

Грозой.

1

1

2

Повреясдеп

Градомъ.

Снѣгомъ.

18

Инеемъ.

Тулпанъ.............................

Число дней съ:
Осадкомъ.

Число мѣсяца.

Наибольшее кол.
осадк. за сутки.

Плотность осадк.

Н А Б Л Ю Д Е Н ІЙ .

Ф
3[23
Л
4
2
Си
о
X!

Отклоненія.

М ѢСТА

Осадки въ іюлѣ 1
1897 г.

14

3,0 10,7

3

14

—

—

—

3

-

—

2 ,,

6,2

7

п

-

—

—

—

—

—

—

4,2

П,4

21

п

—

—

—

3

—

6 2 ,,

73,1

20,8

4,0 14,7

20

13

—

—

—

4

—

Пыскоръ............................

—

—

—

—

—

—

16

—

1

—

1

—

Л енва........................... .

—

—

—

—

-

—

18

—

1

1

2

—

Всеволодовильва . . . .

—

—

—

—

—

—

12

—

—

1

2

—

Верхъ-Юсьва....................

—

—

—

—

—

—

12

—

1

—

3

—

Бѣлоево............................

12,7

73,.

6 1 ,і

2,9

3

12

—

—

—

Кизелъ...............................

34,8

—

2,9

8,2

30

12

—

—

—

5

—

Кувинскъ..........................

3 0 ,, 9 6,і

65,8

3,4

7,о

1

9

—

-

—

—

—

Кудымкоръ.......................

20,9 80,о 59,1

1,9

4,о

2

11

—

—

—

—

—

Троицкое..........................

56,7

3,о

15,о

20

19

—

2

—

7

—

Чермозскій........................

44,0 91,7 47,г

3,4

16,8

19

13

—

—

—

2

—

Купросъ ............................

8 0 ,і

94,8

14,7

5,8 40,7

19

15

—

—

1

6

2

Д. Мельникова................

—

—

—

—

—

13

—

—

—

2

—

Перемское........................

45,6

—

—

3,5

11,6

2

13

—

—

—

—

—

Кривецкое........................

41,о

—

—

3,2

11,7

20

13

2

—

1

—

Слудка............................(?)

—

—

—

-

-

4

—

—

—

—

—

Висертскій зав................

18,8 83,6 65,0

2,4

4 ,7

5

9

—

—

—

—

—

С. Ильинское...................

38,» 8 4 ,, 46,«

3,2

9,7

20

12

—

_ _

__

—

—

Курашимскій зав. . . .

16,0 8 0 ,і 6 4,і

2 ,,

4,1

5

7

—

—

—

3

—

Чусовая............................

—

—

9

—

2

—

2

—

Сенькино...........................

36,6 6 0 ,, 2 3 ,,

4 ,і

10,0

20

9

—

—

—

—

3. Мотовилихинскій. . .

22,7 90,8 6 7 ,.

2,8

6,5

1

—

—

2

—

—

—

—

—

—

—

—

“

-

—