home

Каталог книг библиотеки Пермского уездного земства

?
86 —
Ж,
бщій.

Л»
отд.

Экзем- Тоновъ.
пляр.

1 8 7 2 г. Томъ 6. Исторія въ царствованіе Іоанна
IV Васильевича и Ѳеодора Іоанновича, томъ 1-й.
Издан. 4-е. Москва, 1877 г. Томъ 7. Исторія
въ царствованіе Іоанна IV и Ѳеодора іоанновича.
Издан. 4-е, Москва, 1879 г. Томъ 8. Исторія
смутнаго времени. Издан. 8-е. Москва, 1878 г.
Томъ 9. Исторія въ царствованіе Михаила Ѳеодо­
ровича. Издан. 3-е. Москва, 1875 г. Томъ 10.
Исторія въ царствованіе Алексѣя Михайловича,
томъ 1-й. Издан. 3-е. Москва, 1877 г. Томъ 11.
Исторія въ царствованіе Алексѣя Михайловича,
томъ 2-й. Издан. 3-е. Москва, 1 8 8 0 г. Томъ 12.
Исторія
въ царствованіе Алексѣя Михайловича,
томъ 3-й. Издан, 3-е. Москва, 1 8 8 0 г. Томъ 13.
Исторія въ эпоху преобразованія, томъ 1-й. Издан.
3-е. Москва,, 1 8 7 8 г. Томъ 14. Исторія въ эпо­
ху преобразованія, томъ 2-й. Издан. 3-е. Москва,
1 8 7 9 г. Томъ 15. Исторія въ эпоху преобразо­
ванія, томъ 3-й. Издан. 3-е. Москва, 1881 г.
Томъ 16. Исторія въ эпоху преобразованія, томъ
4. Издан. 2-е. Москва, 1 8 7 4 г. Томъ 17. Ис­
торія въ эпоху преобразованія, томъ 5-й. Издан.
2-е. Москва, 1875 г. Т о ш 18. Исторія въ эпо­
ху преобразованія, томъ 6-й. Издан. 2-е. Москва,
1 8 7 5 г. Т о ш 19. Исторія въ царствованіе Им­
ператора П етра I I и Императрицы Анны Іоан­
новны, томъ 1-й. Издан. 2-е: Москва, 1 8 7 6 г.
Т ош 20. Исторія въ царствованіе Императрицы
Анны Іоанновны, томъ 2-й. Издан. 2-е. Москва,
1 8 7 8 г. Т о ш 21. Исторія въ царствованіе Им­
ператрицы Елизаветы Петровны, томъ і-й . Издан.
2-е. Москва, 1 8 7 9 г. Т ош 22. Исторія въ цар­
ствованіе Императрицы Елизаветы Петровны, томъ
2-й. Издан. 2-е. Москва, 1 8 8 0 г. Т о ш 23. Ис­
торія въ царствованіе Императрицы Елизаветы
Петровны, томъ 8-й. И3дан. 2-е. Москва, 1881 г.