home

Каталог книг

?
58
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
199.

— Т. 5 - Греда.
— Т. б. Императоръ.
— Т. 8. Жена бургомистра.
— Т. 9- Іисусъ Навинъ.
— Т. іо. Ісерда. Изъ временъ древн. Египта.
— Т. II. Тернистымъ путемъ.
— Т. 12. Тернистымъ путемъ. Сестры.
— Т. 13. Клеопатра.
Эдьснеръ Ан „Грозный Идолъ“ или строите-'
ли ада на землѣ. Соціальный романъ.
Спб 1907.

~

360. Эркнанъ Шатріанъ. Сочиненія. Изд. Ф, Павлен­

кова. 1898.
Т. і. Даніель Рокъ. Тереза. Воспоминанія
рекрута 18 13 г. Ватерлоя. Воспоминанія
пролетарія. Исторія плебисцита.
361. — Т. 2. Исторія одного крестьянина.
362. Эстонье Эд Жюльенъ Дарто, романъ. Спб. 1900.
363 Яначекъ М. Ландыши, романъ. Изданіе т-ва
Вольфа.