home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
ШадщнйІ} МШ-

З бцбСЦ НекраЩіь .1.-) т M l

Л С Д -ЩВіь-'18.9ЙІГ.Т .98«>>Т

..-

и!9,0-8

365ІО81 -ттШ-.,Лййй#ДІ#Я[ ^ѢшШ^с/ЙГЩэт№}71І^Нй0 .«ЭОС
з 652. гНекрасовйШкш&І
щ ш р Ш Ч*®?:
-.(Ѵшанж $ѲВД-№:Щ|ВгА87(ЙІГчгаг«[')!3 .Ж енО .1786
1874 г.

.*

/) ча8 1
Зббфд «гря
І |д а ѳ р # ) д е р б
.і (Ш iMlpiapQBaEttн0е$#:Щ^.ъ£ЩБ. 1874 г.
3 Ш (!(]x-.r-}-d'IИриводьр^иКаЩййьівйѢійдаі'О промышкѳ Z
;ji нт-с .га (,СПрп18750Т4 моих. r.Kfiq^
3656,. sae-i .ЩЩьіа’ШШШ.» (гйи'емйнфегрусскаго кор■ЯШ) .хнто рйпрня^»та)г4Д77.тяЛШ9гй ’- Томъ Г-ЙМ'.
СПБ. 1878— 1879 гл 47 к*
ЗМ7,;,;.пта-л’н Гроза. Ро.м. изъуЬобмтАіі51юслѣд11. иоііНЫ вШі 3-Xrfo!Ш: СШІ. .1-8,79 г.
361581,' .й-8 цДадІІ1. С Ш ш Ш Р AosqQul)
--Л ѴРб
3 659). )Нов0Ш[ьбда Л ..vnxR «гаоішевП .1808
ІшціУяздхдаяі мн'!дЭ: .йяивъяііГН|гі .И .А «гмалвП .2898
3663-л Оболенскій ЛмМ пі^'т М Ш іт Ш  с;гранАбВ