home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
- Ц Р і.; ;Кушнаревъ іН и?'ГіВщрии.ш.ор»з6іавшвФ8«8,й. .зШШ
л £Ѵ8Г .t ПIС) ІййОнг.2 его .ж /І . сгнои
,35іѢ9.; К^йЩйЬк1й?(Н. ..йави|®пйй1®ег©р»вя0 иіио
.тОЗВГ .НПО .лу^аьйійарвдявиншг,®дМ. СКВ. 18Ш
lS7t4}jptM аитч>!1 /I спннооѳіі ДТ5Е
3555.
—- Матери с не рй?в£ы.Л ffipHг. въ 5-ти д.
лоЯ .йншіішріОЖ ш ш .і >^зттв|іѳмѳ®ъ.йе«|динІІ Манна
Васи.ДьевйчМШЖ ,СШлгЛ868 г.
ДйМж Ламардин.Ъі Аж гйвиішяь.. I’Ютрандщьгвдайдц&тано
і-.кіі жuf[оj \‘.тор;а дквдяараШ.
юэр
/6 5)5’7.г Деййтоѣъ А,*срЕЬт СкашъЕеа.ершФркйі 2 тома. .СіПБ.
.НІГ.) ;коЯг .стэмМб^тгйнМ А'таэні]6 ’.в Я н и о т іі ,