primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

Ш
3 5 2 9 . Костомаров»іШ И* И е р н и д а щ а . ,БіШ Ж |к!$ійроіЬпо~
ПНО ..гяпь-.і/]дові^япХ.¥іЦ‘'Рѣшк^С]рБ.нШ№йг..йіоі;
3530. —
Кудеяръ. История, р. въ 3-хъ ки.
л 6781

с](ЩБ^Щ82тр.-)айУВ([Ѵ1 ;Ж NTOqsoH Л 138

35Ш;Кодебу;Ш> Д ойтоиш ятнмйціщ 'ъ моей жизни.
Л ИО .в -«гх-8 Bocooctrfi ван#йи|И ^^а(іШ Ш $й $798Ш ?
3532. Крашевскій I. Остапъ Бондарчукъ. Ром. СПБ.
і "от tTX-8 д'аЛЙШ'іг.лпі5яф.>я аіпыьоН

,4138

3533. Крекъ Ж . Капризы иідвэбойвііБом. СПБ. 1864

/X «іьыО- к/ 'и®удьбздвр:ъ{й@ йщ ер:ъ. С П Б . Ш ІОІГ.
3540. Крыловъ Hj. (ЕоднойІШ бр.аініен'йФ -яиненій. Т. III.
л 37г; I Т Щ ^ .]/Ш Б .іГ а М 7 . йшД
■
-Ж Й
, Щ54.1н г,г.ип-п-в Б.&ШМіда,л.ог.В .1 йінэ89ненЧ|0Й Л£'6‘83543. Кукольникъ Н. Сочиненія, б.т. С П Б . 1851— 1852 г.
аЗ.544.гКуКЪ'>Д . Бдудш.ШісСіФШ.ай®^дСПБ. 1864 ,[Щм. ВЪ 4-ХЧ$.,Д.
С П Б . 1868 / г .00ВГ .НПО
ЖШЪ Нурочниінъ оШуСо^раніеГ>«тийот$оречШ5;оЖ .тома.
СП Б. 1866—1869/;Г.::Т р і.