home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
ш
3459. Зандъ-Жортд.і М аркизъ.дегБильадеръ. Рем. СПБ.
18.6.1- г. л и л .ѵА,
. ::
3460.
—
Исповѣдь медодойдѣвушки. СПБ, 1865 г.
3461.
—
Пьеръ Гюгененъ. Ром. СПБ. 1866 г.
346j2.
тші , МйДМФййе>щв?Мррве^Ш1'РоМ. СИБѵ Н868; г.
3463.
—
Лелія. Ром. СПБ. 1871 г.;
34645.. .';-—;, лЩя[амнрард!НеВш йнСр,Б>П18.'&%0Г«3 .5448
3465. Зандъ-Клезингеръ. Ж акъ. Брюцо, СПБ. 1870 г.
3466. Записки Джони Лёдлау. СП Б. 1874 г.
3467. Записки ссыльнаго. @ПБк. |8 ? 5 г.
іійенЖ .ы :
34j68v Записки шпіона. Тайныпимперіц,, обнару^щщьщ.
.иодитичеерщ * ' і іір е д а ь щ ъ в а д а р н о ^ ,
Ист. разск. С П ^ 8 іг87Л і Гѵ
346??.5 Д.одЗ-. С 1 Щ ;,1885чг,.
.0548
3477у ;:~зц .Кащьерн Руцоцбіѣ^гійс'ворія одного.щег:
мейства, врем., втор, и мор. Р ом. СПБ.
;,.-1-873 гі
. І
ц Лій.;
-'
.-V.