home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
217
■'i; ; , Н!ЛЙ,’tf. «І i

ФПФЙІгйН ! ігппгт
ппгт
тг
Ч
г
Ѵ
хозяевъ и хозяекъ. Съ рис.
•тп!
ТЙІ5 Г/ М. Т. ‘1, :4' и 5.
3205. Литке Ф. Опьітъ'^надъ пбстбяййьшъ маятни, u l l ) .а\хы«{
•ЩрВйёйіёдйЙйый Зъ путеіиеетвіи
вокругъ свѣта на военной шлюпкѣ «Сенявинъ» въ 1826—1829 годахъ. СПБ.
-акЗо оіішніНотй’ій іш ,і'п о т -ц р т ч г'гЧ :  ,гИ/:очшѵ ■

2&Яf ?ЯЙШШШШ ѢйкъіёобираЯ'інй {І о і )эаЙШ Р^еЙІР
ныя сѣмена.
!
•'
J2P2' Нейманѣ Э /;Т.-РукоЗбдство къ паровМу виновтоя “> - п ; ' jjypeuiio дйя ішіюкѵрбвъ и сельскихъ
.а Л Э .нц-гв^ііхбзяевѣ. 'Ш Б І ^ Ш з г а ^ 1'
о г. 8 і
32 із;' 0'$ёрскій?А. О хлбіічаі’ой *'1>умагѣ АГ пряденіи
ошімрія н ’Ш й Г О П Б ^ Ш З г^ иііп.йч
3214? О^гіУіьз^ ■и ^неЬбкбДимоЬтй водворенія въ Россіи
плодоперемѣннаго сельскаго хозяйства.
"3*| н вш-юнн Изд; Иміі. вольй;?экон. обіцѵ СПБ. 1829 г.
14*
КАТАЛ. П . 0 . В .