primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
т з
Ж МзоШпэтыІойВодонсгтштаггемьноёі, иокджшрамЭ
О0££

ачі

в в д с т ш г р ; щ :^ ‘» а1 1 у ш е р о н 5 Ь ^ (|1 8 7 5 r ,

ЗМбАгШітекгардтъ
іУнебаикщікйміш или иервона-от op иы*)г,іоы к аФессі(|иаяьиаа гигіена или
гигіена ум ствеш тю йФизическаго труur.ii й інХні п4т| ядаизШЩміІ' ІЩвЙ ішііміТІ
Ж ТБ-

3 1 6 7 . ,, —

,ѲбЩ едос1^цн.аш>Ш ФІйнр,№ СІІБ. 1 8 7 8 г.

3168. Эспинасъ, Соціальная жизнь животныхъ.
л 888 i.JL .л’хвцао а/.мйчщшішоЫІ '!ОМЛг.‘( 1 H-.J Об О .6* г Ц |З ф Т 0 Б І >’■і I '••
ЗМО) ВлойЪ;А.г,?1ррвила ац©даедствйу относящіяся къ
разведенію, содержанію^ употребленію
і' ои.’ы !.'»• і нінш