home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
ш
3152. Ханъ.' Ояеркііійзщжизнимхищны&скшовотнъіхіѣ.
2 ч. СПБ. 1865 г.
Л15 3ещіГю-лчлОяёрк® изъ: жизни аобёзьійі*кд^К61Сиг таинственныя
.здсктв .^({оОявден&лвщщйвМшёе в'|емі»«ШІБ..0У8Ш
года.
ВТИI .tillО
іЗі1і55ё ^имжермааъ, .днртѵ?> ШшййваМ гдашѣШаііяі Ш
.нтооші >г.нп іишримѣненія гшь т»никѣ»мОбщепонятное
руководство. 'СПБ. ШбЮг.
(3.1ЬВі м 'і>а~;л.иГальванизму ;j О^адйирйітноЬ руковод­
ство. СІШіг186;4 гЫіитоп
Л157ВI ,-ШI ) Овѣііъ::ж^го(іиіШ'Д«йй®»і:ё.і СП Б. 18.65 if.
.3.158ііИ .•н+йонМряовѣкіЬі!шІ^аявЬтМаддаЦі':яш кФ іямш іо

нравственной^ і и . п р и р о д ы .
Популярное.вйзяажёріеі | іпо новѣйшимъ
-'!.г,;шн|ыи и 'низслѣдованіЯ'М!ь -ё(стеётвдзмаіфгіф[ %№йфШЙ’Диі.2ѵт«ін
г?іш '.тяня 1.'Н:нліи,і;лі[/ -ни г\щ ф .' .Т . ІсгдеуоКФ .Т118
]?1«5& пШзхтіЦіін а Дерева'» ■Ученое,; изслѣдованіе надъ
ЛІЮ ,;>ш| л’ Шнутренншіш ^тфо.енкодда жизнью выс­
шихъ растеній. Мл ІІ8-5-7! г.
-8ІІ/&ШйидейденШ&і';&>I/ Йастеніё! ім /ёго /жй№ЪФ Пону.! (168 Г /ІИ ЛЯрЩДЯі чтенія. гСББ:.иД 8,6 1 г.

3161.
— л ЭтшдьН Шопудярны® ,шМнія. М. 186|1іг.
ЗНШе иірР- .алМѳреіиіЩжзнъчіВ'р! >діорѢ/ иі Іуггшгрф ЩШ.
-‘190