home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
20&

.d 1! О .ftГКВНi^иТемѣТДОЙ.ЁНШ«Ъизвѣстія объ
., Алтайскихъ горахъ! СІ1Б. 1729 г.
3 1 0 9 .sРибо -Ф. Болѣзниппамвд\й. Ѳ іШ . іІё іШ іа Й .‘А: г 1
3 йм- .
.БоЙѢЗИИіШОЛ'ЩгѲІіІВіЛ 1884 ClfeWHaO л £ і;3112. Рклицкій II. Оперативная хирургія. СПБ. 1841
. f o.'tht .If Л ГОДаін; ѵя?і'.:0 .И Чі, :ЦржМ—dTfhsO .82 H
31 1 3 . Розеръ, д-ръ. Карманная хирургическая анато-И.Іг..,лш>лл мія. СПБ. 1849 г. л- О dH «rq^O
!
3114. - Ромбергъ. !Описаніе моря «■ совершающихся въ
немъ, явленій.’ СПБ. 1861; г.
3115. РЬІосіійеслеръ Э. А і Ѳчеркъм исторій земнаго й тра. СПБ. 1861 г.
.п; из
ЗІ'Ібі'.'ОЛіітН! Вода4;.'і.г»‘ааФ .«шиэнЛО •; и!
3117.
— Лѣсъ. СПБ. 1866 гі.І-и!
3118.
— На досугѣ. Популярныя бесѣды. СПБ.
л ДОо Г .ѣ872;Ш.н‘ ■!. оіѴ ишільЛ .1,
.£6 і ГЗЦ9ѵ Россімеслеріь Э. А. ® Б. Ауерсвапьдтъ. Ботаниче.іашітмірЛ.>