home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
ЗоІШ' Шйдеізѣ ФІи?уМ 8в^ётволкЫ обтдестШ йіШ 1 гМ іё-

н і; Т. 1.  ^
-(Ъі'Ѵ-ОНИ'ШН Ні.і

.2 ,і ill ••"">!» Y.

■ ® У ^сх ^Ш ^аМ '’!-ор1р-айкческихъ т ѣ л ъ

rqoo^on И

УрFЬ!НиГаШЙІІ4?•'-ЖЙ’ЙЙТ'.к о т а1цеше въ мірѣ животныхъ.
‘СЙБ.’ 1-8*39 ;г . ' ■;Г,Г1‘
cfb^lf и й1ДШ*
t йе^Ь'вѣка* и ;гШШй-нЫхъ.
.-уг
.сгнои!
.шні-як
М.
1Их Пі
Ц -ссЛхътчкѵ^иіі
іЛ/.1•j чіг.і, ПJіI
.г К .ИН8ШК
’’ОЙ’бО’Ч’О® ля;а•
шізйріва-Руднёбіі ‘В. 1M l д4І¥ Медицины. Ги3053. Кашзі
-ОІЧІТУЫ г вуі
л о
-

ВО всйхЪ ®а-

-чт и кіяокоѵ
ёШИ Нйл/іІаніиШ1.ГпІ. ;ДЪМЙйі1 Яейебн%къ. 2 ч. Изд.
2-в. ‘Москва:; # 8 0 ’Рл іі ОІіЬд. 4-е. Москва.
1860

г.

’fe'fri^yral' Учёніё о фйл ' ’-ДйчУсІййкъі нравствейнЫ'хъ и душевныхъ
правил, ж енщ ины
о : оное •/ '*