primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
3007. Бэтсу.Г, В. Натуралисту
р^£^:.
Разсказы о путевыхъ приключеніяхъ
автора. СПБ. 1865 і;. ,,
о
300§. Бюффонъ, де графу. Всеобщая ,ді частная д а р сіщнндя исторіа., ВздГ;ДЬшер. академ.
наукъ. 10 т. 1802—V3^)7f г.
“Ш>
пЯрС
НЙЙЯѲУУЯ .ОДО([Ш{П .,£808
3009. Вагнеръ М. Очерки цдаироэды
864 г.
30(1 0 , . — Дррвинъ, ерр зацо н у ,ремеселей ія. ЦІЩ
18.70 г. I?
..... , .
•ЩС В|дхъ.; ^аме^иое царство. СрДѵ ] 784 г. %«{.к
ЗОІ2. Вейнбергъ Я. Н Обрапщется,|![р.,90лнце вокругъ
л
.«пннтчві .1808
3.013Аі1Вельпо А. Новыя оенрраріц оперативной лрщцируд.| Тэд,І;.л М.,.1050. V..
3014. Буду Д.. Гнѣзда,.нррьі и щ р д а и Д ^ р с ^ и .
возводимыя безъ іШіЧ^іцНі рукъ, съ онисан. образа жизіпі, Ш ющь,„щт ычШ
,,,-ГИ|и цаходтивр^т^ ^и^рті^д^ъ. ІІерев. 11.
.
Страхова. Съ рис. СПБ. 1867 г. (съ
,130 рис. Ф.; Б. Кейли .ы .Е ^ ^ ^ м ц т р ).
3015. Вундтъ. Душа человѣка и яздвртыыхъ. Лекціи.
. щі .ц-колгішіШ ш л
ЩШ
Г„ПШ ')П^ЩЙН?РВ^К
ЦЩІ./ГѴ
3016.
— Основанія, Фи^іоло!гдцеІсу,ой психологіи.
”
р.
и
доп.
цо
ншДінш. хіЩ'|д.! :В. ^ар= ...... • ч•гп.іп>.і.!гіімѵпі.і.
пцоппаііци
і
04 .Hi О/.
.........................о
М
“ - . Щ 1- 2 вып- м -Т аг

: Д 380 С

О

М

. ' ЯПБН98ВГ. 1 Л 80г.

і LІГ >

„

обзорэдід,. иетеіюозргцчеркихъ явленій.
СПБ. КI860
г.
>
!

КАТАЛ. П. 0 . Б .

13*