home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
■11шИ; :і
to и новато міра.' Ь it. ОБЕ. І 869—
'П
.т е 1872 г. .• ' я Карамзинъ Н. 'Мѵ
Россій-‘іыті.лип хв скаго. ЛАЗалЭ. Мзд.
Слининыхъ.
і -Т..ДН8Н .аъявн Тоже.'>,:М§ДТа|йе ЭйнёрлМнга 2 и 3 кн.
СПБ. 1842-^1 ШИІг..«гі11!} .
2 щ Т — Т Мт&штщатт-іѢе) Шйрдаш&бвШ
л ІТсП .И I^©P^M»44-8S-2dW>tyf;9 .
Ш Ъ . > -* і-гь ійрй!Ш5чіШКЙШ\и&0]йк №Щд&|шЛа F.&1■0і£т япце л. иі«.ійеді,іоЩ&всряй. 4^3*ЗіоМзд. Смирдина.
3 книги. ОД&'ДОИйК .2*692. Марийд Р ® )ЯстирФчешіё и щійтияебшеу опыты.
М. 1878 г.
269 3. Карновичъ Е. Ж. Замѣчателвйыія ш загадочный
-у!т-ун і;■>.!!ібо:) личности. Х Щ Е и •ЖІМЩ'і.тнСшнІЁ трав.
л ' СПБ: 1884 Ш'. • • 6 лис
2694. КаррелрАрманъ. 'йеторія^кбіітрй-іреволіѳ^ій'івъ
гОНкІі лі, ■ Англіи при Виарлѣ Іріми ІйкѳКІйѵИ-. ®л1..
роу-ыИ. оѵ
ОШ}. 1866 Г; Ш.И ВфШ !
2695. Картина историічёЬЙая® политическая Европы въ
■>у и I яікш концѣ ЖѴ№ в:, заклТОчаютцая въ себѣ
і Р н і исторіюьглавнвтійѣ ироцѳійіествій съопиѵ
и саніемъБрабантск()й, ГоллаидскойЛ 1(>льЛI ПО -нП :
ской и французской.революціи. Перев.
В. Измайлова. 3 тл МОЙ 802—1803 г.