home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
2651'. ТиббонъіНд* Исторія; уцрдка й разрушенія Рим­
ской ййЯеріШ'2 ч; М. .1883 г.
2652; Тизо. (Исторіяяірсвййизацш-'во 'Франціи отъ папт]

деніяі западной: Римской имперіи. Ч. 1-я.

ланаі.н ■:•»! [ \ і (ШБѵ..Д861 г .'?!'\
2653. — Историческій очерііъ жизни Ваіпингто-■оі ап -гх
нал ОПБ. 186:3- г. І86’4 іінзаеп
2655т Голиковъ тИя И. Дѣянія Петра В. Изд. первое.
30 т Ш М 788.^1497 г.ап'
2656; '■—е’п; Тоже;'іИ з д ; -2-е. і і 5тт*' Г 8 3 7 —1842 г.
265:7. Голубевъ А. Николай?;Алексѣевичъ Некрасовъ.
БіовраФІя. ©ПБ;
!тѵ L
2658т ГрадбвскійіI 1. Ба /Война въ Малой Азіи въ 1877 Т.
- -иг I .г л п іп о О ч е р к и •о ч ев и д ц а! C I t B . 1 8 7 а т т т •:.т шихъ; времейъ..