home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
24fr?f Jfp¥fiP K 0

G- ' Ф щ р І І .

{ Г Щ ^ .^ К Ъ необходи-

hr

СПБ. 1879 г.

Щ &.

Ф г 4 i.fe w iff сі’МаЩІЙлдам§.:»зШРт»№*
іглгі'ачі. ip ::;
івдьцаетодедее время. Пер.
.;. о ^ ^ ^ Ц .п й - :Ті»м». :ОПБ{ )1881 —1883 г.
240У,, Декки ,J?,. jPjQfорія ^озн^щиовэиія: іи вліянія ра­
ціо ирррір^
съ англ.
. НИ. )

.f5и -U .нЛГР.^ВДЦгД# (йШТО->.Ш¥»енъ, 2 тома.
СПБ.

1 8 6 5 Г.. ;.;‘И! . «Hi I

: і і.\ 'і г., тт *м>ігш сі 4 Qm m - J i «Тгк^ДЙ-ііі Ш і г*
24.75. Морлей Д. Дидро..д , 0кдаклонедксть,т. rJ\I>..,l|S8j2,r,.
Л 'н р і ! ‘

іt t y:

г)

;0>;а:ЧО о'.ЛЛ'епі)

2476. Норакрвскій В. Гдѣ я? (іи кто я? Книга для чтенія,(ррдитрде^ і|/наставниковъ съ дѣть­
ми. 2 ч... СІЩ. 1866 г. ,,
л . еШ

ЛГ;йГІ ЛЛ. ЙІМЭНЮЯ .СИЛ

2477. О неблагоразумномъ и превратномъ домашнемъ
, {..л ,
. восниханір ,:дѣтрй.; Въ ііррмѣрдхъ, 1до
КАТАЛ. Н. О. Л.

10*