home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
,$ 26 6., sЦі^ман.ь,;.іІ У Ц Щ Ш >ворртдрьг HWiЮОД№* і($амѣтки волостнаго/дщсаря). М. 1880 г.
.СКЧХШ'у.
ВМІЫГ.оаі Ц> Л. ЙІЯШ^ИбР -0Э&2
2287. Шевалье. Чернон.огІА- Добр. ,:Р. ;3і874 г. 5, 6.
$2®8. (іЦІІрб^Шдг^енихъ; :де&з?іДьі| lGe§feMop©. .-Добр.
Р. 1876 г. 44 ■: . ! ofihi
2289. ; -[-VІИоі^Орсноя ЖСРЖЙ- .Д- гДуііР- 1.683 уѵ 2.
2 $ро.
0 -3 . 1850^.6.
НоВ{ЬЩс^етда».;: Ц. Ді. Р. 1877 г. 10.
2292. Шпильгагенъ. Изъ записнойі5іщщши. В. Е. 1874
0