home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
132

2111. Сегрэвъ. И зъ-за любви къ племянницѣ. Б. М. Т.

і ,г і'Т"і -1880: г. 1. 2. а;.и лгнщЯ

.0802
2112. Серебрицкій. Ш ирокая натура. Д. Л. Чт. 1857
V • 1 .іі Г. 4. . , ,, пі ѵ і і у, :>. V
2113. Симонова Л. Бѣглые, пов. Жив. Об. 1882 г. 6,7.
2114. Скелетъ .въ шка®у. Собр. Р, 1868 г. 5.
2115. Славная женщина. Зар. 187.1 г. 3.
2116. Словеніи:

Случай изъ жизни лорда Байрона.

Собр. Р. 1870 г. 3. і
2117. Смирнова. Наташа, разсказъ. Р. р. 1881 г, 6.
2118. Сниткинъ А. Стрикаловскій баринъ. Б . д. Ч.
л я Hr : ; 1860 IV 10;..
бЗ .ІИІОІ:
2119. Соколовскій Н. Жзъ/ заииеокъ слѣдователя, Вр.
... Л .. і к і ;; 1862 IV 12, 1.863 г. 10.
2J2.0- Соньеръ. ■Уличная пѣвица. Б. ,ді И. 1879 г. 4, 5.
2121. Соловьевъ Вс. Навожденіе. Р. В. 1879 г. 10—12.
2122. Сосна Р. Отецъ .Иванъ и отецъ Стефанъ. В. Е.

Ѵі 1881 Г. 6-^8. Я
2;1^3:. :Соснапоровъ; Магдалина, нов, Р. В. 1863 г. 6, 7.
2124. Соллогубъ. .Двѣ минуты. О. 3. 1846 г. 1.
2125.
— аКйягшшЛ О; 3. 1846 г. і