primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

ш
Ш®, Отто Луиза. Первый мѣсяцъ мослѣ медоваТо.
Собр. Р. 1867 г. 12.
8 і .Я .4 ■J i ' n f p i l i йкбц O'loHjr/» f.И.

....

.76.9 !.

1980. П. Дѣтство и молодость Диккенса. В. Е. 1872
■ г.;
;:л
' '
1981. П. А. Женитьба Панютина. ром. Б. М. Т. 1881
Л 07
г. 12. ■И CU
.ѴШ
1982. П. В. Изъ записокъ рядовато перваго призыве.
В. Е. 1875 г. 9.
1983. Ванеевъ И. Бѣдная дѣвушка. Совр. 1854 г. 5 -7.
1984. —
Онагръ. О. 3. 1841 г. Х ТІ т.
1985.
— Актеонъ. Щ. 3. 1842 Т. 1.
•1*986.

—  „
. •. і!'
1992.
— Самодуръ. Вс. Тр. 1871 г. 1—3.
1995. Печковсній © Судите сами! М. 1882 г. 9. •• 1 u
1994. Петропавловскій В. Первый романъ, сантнмен■• "
талѢйаЙ иѣторіяі Р; Ві.п :1і8,74) г. 8.
1995. ПенбреНІЙ А. ЗЙВолгой. Р. В. 1868 г. 6 .'7- І О, 12.
1996.
Въ лѣОаій». Р. В. 7871 г. 1, 3, ^ 8 ,
1872 г. Б, 6, 8, 1873 Т. 2, 5, 8 f І;2,
1874 гѵ 4, 5,''8^12l' л т ':
1997.
— На горахъ. Р. В. 1875 г. 5, 10, 1876 г.
• * 8^1 1, 1877'г. 5,^9, -10, 1878 г. 7, 5, 8,
11, 1879 г. 9, 12, 1880 г. 1, 5, 8, 1881
г. 2, 3.