home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
№
,1956л НгОл 0:ЛЬГа,ѵ:&щъ бабущйй ш ъЩ чю в В;- JE.
1869. Jr-; 6{ 108 Е 41 лрЗоО
1957.
— He одного ноля ягодка. P. В. 1868 г. 8.
.Мощи..^Щі^ОЦЭЭДЙ1Гвк*;)6оЙр(,.:-й.-ітІ:Яр>2 J. ѳ,:;; t
1959. Новинская. Мачиха, нов. Р. Во Ѵ$61 г. 5, 6.
1960.
— .4> Р.9§.
1961. Н ѣ щ ев а -Б о ж ен а Карла, нов. З а р . 1870 г. 8.
.ЗЕ96)2. Іфі-пч.і;я(В,Ъ ЩуЖр!,МріШІ»‘)И®!р0ІХ®ЕІр. Ф,П1 аав,Г.
9, и .
я Л 5781 Л Я
І963..ЛPfroi . Въ\ Зйм%Йя;ВШ^й'®мМіаийЖнв0- ГШР
л 17 & |;ря! .К .0 .«гфівнО
.&8в|
1964.
— Бабушка. Р.,®.,ій66уд7.3—6.
.6891
1965.
— У прдоірад.$$ер|фнбШШЙхъ горъ, р&зой.
Л /! о48 .БВі і В.л'Йгй&ЙоГяліЙйдиомгіМ
.7 861
1966.
—і . Горная,рДМШ&йк ШкШ§ ІНЙЩ .880!
і£6$.
і;;і}Цр?>рьіЙ! чещ^Ы|Р..ФчГ*й#*-Л* &8(Д"
1968.
— Нѣмая. Собр; Pi 1^69 ли 3.
г. л 9 7 8 ! Я Я .ггглтжпгрвтэ йінэічудчэтвП .о е е г
j|969. Ргонь, ррмадъ.. Б ., *]Д.;кАр?Г іШ9,пйз%н'П ДОС S
1970. Олифантъ. Будущая порода людей.. Собр. Р. 1872
,ѵ.

і

|Г.г Зѵ j : .q l . }Ь\ .нчг{домн7

-

.К «МН

Онъ не,--хряѣл|ъгі Й) Щ
К- J йВ9.
^ ш ^ о Д & а д ^ Э Д Д я ^ іій в « Ш Л о С г а Й . і е ё Г
1973. >8-п лДитвьг житй^ кІЯя 1в{^глД. 1882 г. 8, 9.
VQ7^.| О рлрвскій^В н^ к о л е и .т Р .я В ^ І
I
19^5.  . довѣсти. Собр. Р.
\цѵ,1 ■■:■■■ ...
1If8(6|78г. Б j> л  ;т-