home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
1916. Монтепэнъ К .дМ аркиза 1^іас^еллаО''И.';Ѳ г'І>. - і :й7^

J ) .г ■е(|Тй ев
1917.
—
!
1918; -:-і—

і|йІ|айЩі іяі ’оі В. ,L .11 айездрзН ,ТВѲ?
Маріонетки - супруги сатаны. 1Г. О. Р.
1882 г. 10;
■
Таинственный домъ. И. О. Р. 18&2' г.
12 .

1919. -’ — Фіаѣръ «N? 13. В. Д. Ч. 1881 г. 1^-А.
1920.
— Драма къ Салпетріетрѣ. П. О. Р. 1883
.1і .-В .9а іѣ (нД, ^ і «га
- ефзН Д£61
1921.
— Дитя несчастія; 1т. д: Ч. 1879 г. 1, 2.
1922. Море. Чернйій' кардиналъ. Б. д. Ч. 1883 г; 4, 5.
1923. Моё замужество^ ром. Б. д. Ч. 1883 г. 6.
1924. Морская болѣзнь. Собр. Р. 1870 лг. 61
•
1925. Мостинъ. Правда или ложъ. Ѳобр.Р. 1874 г. 6, 7.
1926. Молодость-Генриха Гейне. 3. Б. 1864 г. 9ѵ
'1’92Т.:М. Т. Посмертньте записки іеромонаха Отца
Антонія. Р. - В. 1881г. 5. 6, 11.
•1928. -МШёСЧРиШеіШ^
1ийёМйгнній$.аТЭБ. *дй Ч.
1849 г. т-.1 9 7 н 98.
. ъд -. і 4[Н jhjOtя-од йд