home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
д

а

i

18бВ.,чМаляревскій >ИщыУ берега/ русскаго: моря. Зар.
1871 г. 12.
[
О.-ійІ
1854. —, і Утопленники. Р. р. 1882 іи 3185:5. Максимовъ^ С. НесчаетныеіК В. Е;: 18:68 г. 6-—9.
1876 г. 7, 8, 1 0 -1 2 . .8
1856. Маркевичъ. Б . М;і Двѣ маски, овяточи. разсказъ.
.7 л Т£8І л Р. В,: 187;4 >п, 1)2.
ші) Ліітіллп .Т
1857.
Марина изъ Алаго Рога, Р. Б. 1877 г.
л йТй I >.i) 11 ir'fc’ >Шіі| . i . нж f 14 i Й'ЙОй
1858.
— Забытый вопросъ. P. В. 1872 г. 1.’
1859;
г— .-Ветверть вѣка!назадъ. Б. В.1878 г.
л И 8 [ . а : % jSmSj, 1 1 , 1 2 ,

,0

1 di

1860. — Переломъ. Р. В. 1(880• г. 72, 3, 5,. 6, 9,
П й : Д і10, 1-881 гІЩ 3,г;6тг%і М | 12....
л! о
1861.
—
Бездна. Р. В. .1883 г. Л^-4, 7, 9, 11,
Л л 6781 .Гі 1‘884пГл:•:
ДЮлоЛът-йг •)п ?ДI — .81-гг1862. Маріанъі; Мечта и дѣйствительность, .ійзд: Гудя1879 г. 4.
.0... 1
ІѲбЗ^МарлйшъЦВъ домѣ Шиллинпа-лИздУГудв. 1S7.9, ігь
5, 6.
.К - 1
186# .0
. I Въ ПіиллйнгсгофѢ; ПІІ О; Ра: ; 18.79 г.
.0 .8 л 088 L Ш,М2У Л’роп#)-':-',. лдіі|:-/!г .-мзсг. . Д : Д

18.6:8.1

— іоШ уж ^н й а еу д ь т^ Л .: къіНІ:18:ЗФ,ш. 4, 5.

1866, Марковъ Е. Курскіе порубежники, ;Р. В. 1873 г.
£88 Е Л .обоЗбго7нЫи'
ѳРй'ишопѳН
,Уі-8
1867.
— Барчуки. В. Е. 1874 ѵВ 9.
1&68Д л-Л78 1^^діое.шюдуотъ^:іНабіі.«Л'^І%і!йІ1 ,(Ш
1869.
— Разсказы изъ простаго быта, Р. В.
.cfT , АІ .«шujiift&fe fi о&ьожш зощр',ѵ