home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
на
18331J Линейкннъ П. Гимназическая переписка. лВлЕ-З і
1ІЯ80 Г. 11.
: : Тв Г
1834. Линдау. .Робертъ Агйтонш. П. О. Р. 1877 г. 9.8і
1835. Лобачевскій А. Записки жандарма. В. :ІЕ>. Л8Т2 ;
Г. 3.
; :)7В1
1836; Л4г-скій. Новоселье въ Польшѣ. Р. В. 1868Ѵг. 12- Г
1837. Луганскій. Солдатскій портретъ. Coup. 1837 г. 7.
1838.
• ГоФманская капля. О. 3. Й846 г. 9.
г
1839. Лукьяновъ Л. Надо жить, разсказъ. В. Е. 1878 г.
!.1 л
12. і Л -г-юило.і йиоиіОеУ ..
.ЛЛІ
1840. Ти — Сумасшедшій музыкантъ. В.Е. 1879 г. 9.
1841. Лѣсковъ Н. С. Захудалый родъ1. Р. В. 1874 г.
Л)

■

а Л:7,. «радо - М .л

..:ГМ0ПЛЧ|:>11

-•

.0081

1842.
—
Н а ножахъ. Р. В. 1870 г.) ПО— 12, 1871
Л-4: ,6 .,?■ . г. 1—8, ГО. Я Л лнсуЛІ
ЛМІ
1843.
— Запечатлѣнный ангелъ. Рі В. 1873 г. 1.
1844АЛѢтневъ И. Современный недугъ. Набл. 1882 г . 1
1—6.
ь Л ѵ'.'Ѵ-Ц
1845. - 8 Г -дал Въ •наше смутное время.I Набл. 1883 г. Г
1—3.
.0 J
1846. Львовѣ А.: ПІ! Сумерки. Р. р. І88ІІ г. 5, 6, 8л. f
1847. Люсне. Женщина-вампиръ. БіМ.Ф. 1880 г. 8, 9.
1848. ЛюДло. Пилюли Эсфири Ридъ..Сббр. Р. 1882
: ЙТЯ.і, Л і •