home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
1812. Леонтьевъ К. Н. Камень Сизифа. Р. В. 1877 іг.
8 , 10 — 12 .

г 1813. і і Ж

Мои первыя воспоминанія. Р. В. 1876 г.
1—3.
.01 л
• 1814.! M~.'d Дитя Души. Р . В. 1876 Е«-:а6, % MX 1
1815.
— Сфакіотъ. Р. В. 1877 г. 1—3.
1816. Л ь—і: > Арпазія Ламприди. Р. В. 1871 г. 6.
1817.
— Второй бракъ. Б. д.: Ч. 1859 г. 7.
181 &' Лермонтовъ М. ІО. гНесдужапцй-дворянинъ. -Вар.
АЛ . j (8Л0 Л (1871 г.- 8. ■ ѵо т а р гО .нряаойП. .ГСП
. .1:819. — Юношеская повѣсть. В. ,Е.г ;1;87.3 >Л1Ю.
1820.
— Княгиня Литовская. Р. В. 1882 г. 1.
. і1821. Лерминн. Сто тысячъ франковъ,награды. И; О.
.о л - \т іР .Я іШ Ш бріШІ аічДѵ .еадчзвеГл л л л
1822.
4+тРІ Великосвѣтскіе негодяй. & д. іН. ‘; 1882
.к л В '!КІгЛ9. /ІИ‘Н’ (

-■

.008 Г

1823. / -ШЛ ПЙрижскія трущобмлИзд. Гуд в. 18(7©іг.
.и л JS—гІДцН4’ ;Отй Ж •г'іНДвЬѵ)-

.......... .208£

1824. Лессажъ. Тюркарэ. ВЯЕ.:Ч8¥4 Г. kl-фШЗІі, «8081
1825. Лессингъ., Наганъ мудрый, В.,Е. 1868?#. ІЮ, 11.
.Л 8-2.6.: Ле-Фаню. Роза и ключъ.! Собр. *Р.. 1872; г, 18 1
1827. Ливановъ. Раскольничья:дочка.ОВс. Тр. 1869 г.
.-‘.’{ЯігрП О7ВНТЭІ20 ОлО.ГіЛ Ві«- Л>М ,чф, I/_ 0ЭЯ .6081
1828. Ливенцовъ. Письма дамы,- бывшей въ плѣну у
Of /г ^горцовъ. Б. д. Ч. 1858 г. 5, 6. .Л>Н
1829. Линнъ-Линтонъ. Какому господину служить. В.
Е. 1881. г. 9-—12. 0 і - Я
„ 1830. . Л'ГЯі Шслѣдній баронъ. В. д. Ч. 1877; года
колот а ({Я ггек
ошнрХЛН- .■- о /і