home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
г)115

1745: Конецъ вѣнчаетъ; ;дѣдо. Собр: Р.1868 ѵ. 2.
1746. Конторка. Собр. Р. 1867 іѵ 2, г
Т747... Корніёневск^й I . ѵДвѣ-жертвы, Б. М» Т. 1880 г.
4, 5.
'
.7 •' л
1748. Корона-Пяста, ром. Б. д. Ч. 18. г. 5—8 .1 ' '
1749. Костеръ К і Свадебное путешествіе. М. И. Л.
- і ! Ѵ;; І 1873 г.
о
•!;
1750. Костомаровъ Н. Кудеяръ. 11 іЕ; 11875 г. 4—6.
1751. Котъ вѣтоншика.іОйбр. Р. 1868 г. 9.
..0771
1752. ! Кохановская! EL іСтарина. О. •301В'61/.;агс|ЛЗ,14.71

1753.
— , Изъ провинціальной ■галлереи Нпортре. полноты) ловъ. R: Б і І8501ІГ. 5. «яоіЩі-Н .177!
1754. Краснопольскій;. Деревенскіе дѣіьцы. В. Е. 1878
,8 иі (.!>• -! ,і[, .%.флша»ЛІ
-.377
1755. Крашевск|й. Дѣти-pfea iBo. Тр.і 1870 г. 17-77.'
1756. Л -гг Интриги министровъ .'короля Августа II.
А) Изд: ГуДв'. 187*9
Л: t
л1757. [Краровъ М. 881р.схь9М .
-11> і
■17:60.: .1т—
гг:: Ближе жъ .природѣ.’ Св. 187.9 г. '.1747,
9—12.
1761.
— . ѵДва.п(йюеа.: М;'.188'2 г.
8,10,11.
1762. Крестовскій Бел Двѣ силы,' рбмі В. Bin 1874 г.
І І .ншшо