home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
■1658. Закона П.г Еамера 3^ч7. Б. ід. Ч. 1-879 і-ѵ 7—1,0.
1659.
— Заклейменный. П. О. Р. 1880 г. 4, 5.
Дб-Шѵл .-f-rf'i!?оЕоспожа Рокамболь, ; Б. :М. Т. 1881 г.
9{ 11. 01 иI I Д[ .сГіі'о і / і
166Х Закраевская. Замочейная бутылка. Собр. Р. Л 8,68
Л і . і Г-.)гЗ. і іі1'аѵЙ,'.ІІ Д5Г;,: г-ши.і ■
1662. Замокъ Крэтади, ром. іСобр. Р;. 1867 г. і..:ѵ ; Д663. ’ЗандЪ-Жоржъ. Жакъ;. Q;iB. Д-844 г. 8—12.'.ѵ.:
1664. .3 та1 ИЬйтушшьіана;;