primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
ш

.165}. Гуссе.■ Додды 1іруки нзолота,, |роз;ь ; и01 крови.

Собр. Р. 1875; rg 1/.J и! 81
' 0®Йр.

1552. .а —\ л

.0 ! .’} оТвI Ш
шипЛрЖ
. ГсіГ; [
155%/in;ri-m а іОлрмаддый,вѣеръ,j СоррлД*,ШОТ •.4,г2,
1554.
— Три герцорини.и^рбр.; R[ 1878 г. 2—8.
&5$£.088-F-.q Подя^ігф^кИі.зр^Ш^^ѳ^р. Р. 1875.5ѴГД.
Ш^ѴіТЮГЮ()й.глуНвйРШтаьр^и Р ^ ігііШ
8.62 гг.
4—6.
.с л 8081 ,Г[Т
1557.

— .9

Дедездоето третій f f p i ^ i M ^ ^ ' i i a m i r .

■' Л Эг, 4. •(*' I ;'•} ajooO reoqA’i; «фй(|Т .080 1
Л :Л- л 8Ѣ8 Г М .(;) .иЩ '.ШойлЛіЙйР \ІН/£НКЗдаі|1, ѵѵОй'Г

.1'(5Ш. Д&МЙ-І Шдаидачруррдаприбвжа.; Р. В. 1867ГИ.
.4 л
лшо;.)
.0П~ 1
Щ & ) Дамаос^наР§хадо!№ъІпроЙРл Рі 18,68 .г. 4. ,оіл і
1560. Данъ. Фелицата, ром£ Д. ^ н Р .. .в .1 ОТ81 .4
Д56.2. Данилевснійі І?; Д .П ртеш ш нъ да Дунаѣ. В. Е.
1878 Г. 2. .[ л. 758 Г .F
1563. ! . ;

Мировинъ. В.. Е. ДОЭ.Г, 6—8.

1564. л і— Княжна Таракарофа. Д. Д. Ш З гл 5,.л