home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
1485. ВОЛОГДИНЪ. ' Ш ^ ;;ЙГИЗІЙЁ'''Лѣ(Зн6&-‘ сѣрйж іё Ш б л ‘.
1883 г. 3, 4.
.01

1486.- L— Лроп-алпь' ’чейсбв’ѣкъ. 'Набі. 1883 г.-Йѵ ’•
14-87. ВолѣсовъИДворовые гі&волѣ? Эйп.- 'д. :Чі8І8 щ . ^ІЗобрЛР. 18*67 г;- Ѣі‘.
1494. Въ старомъ и новомъ свѣтѣ, Дбж Б. д. Ч. 1873
,.,іт но! .я
М. .чтд'Д іЬі}\ .cfqsHqal .ѳ іаі
14-95; бѣрЬотЬтупкИКЪ. ■Соёрѵ; Р. 487РѢЛІ1.
л! f
.11 Д)1 л 4 7 ні Л л;