home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
1%іЪ}ПйпоіІі
■> л КЖІ Л

NJBHiddO .vcsil

f$7$[
"a ^^УсІіЙёШіЙи'Ййс^|)арЗні4 (г Й0Л^ н^ Ш # й ч № ^ І ш І р н^ л . Г883 г. 7.
1274. гійртушіэвъ Ж !>!0анй^фнЬё благ’ді' М. 1882 г.
2 - 4 , 6.
Л л 87 8 г
i27^rHt ^
графическій очеркъ двухъ противопо­
ложныхъ пунктовъ Пермской губерніи.
О .і.іКУТЛНО

']|[!% 8 § ^ (^ .4|0йМ1ио8адэП .