primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

l/j М . Г і » ^ ь І7 у Р |й г|5 ^ а ^ ® о ^ ^ ъ * ѵ )с й ѣ т н о ^ а № .Л.і

1874 г. 1—6.
.Я 1 2Т8І
е«8І .0 .0 .ш]ыЭнО яонрот*)о9 ‘атфѵО .ацэгииі! .'S-S11
1141. Дипель. Очеркъ путешествія по Влстѳку. Б. д.
л 8381 гЛдн,іМи‘Л&4$ йыИйехвО, дійі Шоі(36Д гбз§^і40 г. тО —- .3811
1149. Кельсіевъ В. Е. Очерки іі^-яъчцлВХ*,. Тр. 1868 г.
н йчрвхяО сГ*6,я^зйШя ззіѵй’мэфЯІ .dtwjBfiJ