primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

1124. Б у ^ й о н ъ А Д І з ч д ■въ"МУккуДЩШй.’ Путі
1872 г. 8.
.0... • Л 8 Г
1125. Бюлеръ. Очеркъ Восточной Сибири. О. 3. 1859
.г. Л ,ун7»Я он ніятомігсч-ѵіі ;гми-л-’0 ЛІШТНД ЛМ 1
1126. Буссе. Островъ Сахалинъ и 'экспедиція 1853 г.
В. Е. 1871 г. 10.
-уті гГ8К} К(|ОУ 'O'lBHOHfJH rOfjofr fill .А сГ8Э&тЗ .2МІ
112.7. Вилькенсъ А. И. Долина рѣки Или. Р. В. 1876
г. 8.
1 688 Г
1128. Внутренность земли (по Радо). М. 1880 г. 9, 10.
1129. Врлоцкій. Сербія и Сербы. .Вс.' Тр.->йН'ШтЗ 661-9.1
ИЗО. Вышеславцевъ А. Отъ Таити до,Буаносъ-Айреса.
Р. В. 1861 г. 3. Л л ITRI
1131. 8-.^- J Атлантическій"‘Океанъ. В. В. 1860 -к. 2.
1132.
— Бразилія и возвращеніе тіа родину. Р.
.шкА йондо(і^Д'186ітлбУ^е:{оч:оІі ІН ИннЙуцвЕ .Si і І
ѵ - ■■■
л ! Л «; •! я л ■ :
11331 Географическія изслѣдованія Италій. В. Е. 18:73
Г. 2.
: л ;8 . [ .*ил :
1134. Гильфердингъ. Олонецкая губернія и ея народД Д ладо; ные рапсоды (втнографическій ОйЬркъ).!
В. Е. 1872 г. 3..01 л ЙТ6.І
1135. Гончаровъ И. Отъ Кронштадта до мыса Лизарда.
-Шшк ллмг;Р. >В. іШДйэдаЙФ .Ы

Щ йійбаснвнвй ‘-І8МІ

1136.
— Отъ) мыеат Доброй! Нкдеяйды до Явы
Л 8381 Л|Т .‘0овріыіг8^ё «eqHK.0 .11 Я ..rasiOdRsH .ем I
1137. Градъ Шарль. Перемѣна климата въ Сахарѣ и
.о .л
древнія йзваяйіяѣъ оШуошПиямобШ Г8Ѵ91
л тІІ .вгебЯ гЛ-5ѵ‘-о лтконжОЛ