home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
І^б^/Х^ТрйЛОВЪ;^.. О щ ф Нар^ШВЪ 17Q0, Г;ОДу; Рѵ В.

.0 л О?81 .Я > т ж « і т

лАнфМ
тО

и я

І.оаб^ХТіИнр Е. Б ол гарія, во время войны. В. Е. 1878 г.

'НП.ОЖОЬОН Ы^О^Н^Ы&бн іѵ :-Шг*ш іѵк)
ір5$.л ;?;tr-i 1;.^итора'нр_Я»; ^ р н н « т в у ю щ іе!;.рыцаріі. .3 . В. 1865

г> В 2.
. 1 л ВТо I .тЭ
1Д59{ л г щ - у і Шторичеерщ.доррд^,В^г. &іе1;882 щ Ш*
10.6,0,),фдаарцсііій. і
Й
и
. ®Ш
ментѣ въ расколѣ^ Q. Зг-1866 г. 2, 3.: 24.
р(Щ. .$илрпредъ,. Q.; (,4-,, іjBbiдерярки изъ :наказа' Им іхѳі
ратрицьр.Ерадериньі{ Be. Тр. 1868 г. 6.
10,62.» Федо^рЪ: Р. ГР;;дррвНірх^г мруилах'ь и ліострріБ
■вахъі на сваяхъ. 3. В. 48р6 г. 2.
1 (0р3ч фрреовъ Н.' [И?,,,Э цдродн ,■одъ исторіи!:, избранія
{ОЩ. р

]^вдіріі£Еи^ , ?,.-РрИ ^ Ш іШ а (біографія).
Разсв. 18 6 С) г. 5, 6.> щщл
1^^й7!^йедхедъям!іЩіеднъ,г ^Ѵ -Дркканеа. .В. ?В,Л Ѣ87,2,,г;
2— 4.
•I 0584 .но":!»'!

зъ P f,, ^редшминаиде.,;р СлШтербурт-.скомъ оу^вереитетѣг за,. ! 830—1838 г.
Р. Арх. 1869 г. 1—4.
l-Q^s],! фредціЯ; и Еедед%] пргуъещарещи Наполеона ,Щ
лп^ннуимІА ш ш т
}й- ѴіЖ М р г- и 1068. Франко-Прусская войнамРВс. Рр. 1870 г. 6—11,
1784 лТ .оН'1§Мс$й'гЙ? Зн1рА;Л;ЫЙ:л 0 РіОИлА л 50 і.
1069. Фрейтагъ. Современный романъ» въ его предстаЛ л 7381 иителяхъ. В.- Е. .1879 г. 4;.
рлін