home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
и

1.92,4. .grp^OB^vifti

я Ь в р ъ ш з о т 4в0&
Герцена. Зар. 1870 г. 3, 4, 12.
Щ& х т т э & & § ж т р * в ш № № щ в т ™ ъ * ъ™ ® т
леній (критикд,).нЗар. ,'187f) г. 5.
Ц Ш іЗ Кі?и№Ш!. на /ОрчицеднЧ5.-Поланскагр[,>и
Л Некрасов®. Дар.кДіГОзД^ѵ?/.
,:?Уі%еШЯ'».Р*й-рМбряднаскаяѵ д а
.і .а (1781 , (тература. Pi Bi 1абв^г.,j;7ъ 8.
1028.
— Бѣлая Криница ■до. пріѣзда Амвросія.
Й'ііннін.ои ііосір Д • 7 Q;я*-.^0Д1% 1-§|7Д(,г. 5, 7,. 1872,;г::5;
ір 2 ^ ; РуМДйІй ^ м Дцц^на,Д . ;іА>гДолрорукова. Р. В,
' 1880 г. 7.
. .п н - й
іРЗ.^цРущкоѣѣДу іЖз» зШ'Ив^ъяЭійррйіеии Александра
І-го. В. Е. .486,7 Эдн?. Лх Я
103:1;. Сушан^ТЪ И .. 14г Декабря' 1$2.б| года. Разсказъ
начальника ,ардйллеріи.Г ЩСт. 1873 г. 3.
1^3р;*кСѣвбро.-АмериданР1'(д. Ч. 185,0г д?.99. 100.
лі л
-uHij /'.rcfj
ачшноіѵн ошшоцой ./. сгнмавнhjstO .0S0 Г
1036. ТерновскійФі4(.н0|’вФан!Ь.;(3#ор®іцй. Очеркъ изъ
.«гііііі.ілО fVx.iiиртрріи (Русской,іерархіи* .Др§ьи}Бу Д).[
1879 г.,8. !,. .а НОЯ Ж. Я
Ш 7л'Діййуріі^А Марэо IКоролевская семья (изъ,.:§нглій-і
.;ской. іхрѳники). В. Е. .1882 г. 7, 8.
ПЩ..,Тихановйчъ IL іВ, Древияя гречанка. В. дг Ч.
.21—в л ТТа1^РіГ..Д0% цадяо‘!і.иФс
.

2.0 . Я

.К АТАЛ