primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
73

1009,- ОоііОвУеѣъ ( А Византія?'във¥кѣ?°Р% ч!Й. І873
.21
.-і $.Щ Г
лщешр'І |І
1010.- —
Нетргь Веййкій Ш" Каспійскомъ йорѣі
л ©’.‘" I . -І$68-1дод а у .і)..йідащ,.
ІЮШ ■
:й5а 'ВД)лЬШІй]1$|Іестолъ ѲйШЗІ
мунда1Вазы. Р. В*(11853“іч 9.
1012І; j — , а' Иаблюдеіі ііі1«адъ ивто‘|ІиЧёс
•Й народовъ.- В-[ Еі 1874:’!;Ш; !4.; 1875 г. 4,
ЛЙуОіршА
487В Г./ 6. ;НЛа' \
КВЕЙ'Э —
.|Ш'• !.
ГО16.
— Кннипіин ь - писуіч'Сл®. Ист. В. -І'884 [ti
7, 8.
,-sai
1017.
Безъ йсѣоріи и безъ’ прёдаііІй.А Дрѵ' it
•?2 л
! ].f; Р. lS79He'4c отінцуцно
1048/ Стопачевсній. ѲсѣрожскМі:й;:йодіііЬЬковиые нё|ЗВ
Ил8 л^бворЬъ:О лЗо Ч 8'Ш эдаздМ
І'фі^ійі _л! .дГеі’майЩОІіЙиЪоіВшшйіІй. О. 3. -ІШ&>
г. и ,
m
-се
1020. Станкевичъ А. Каренина и Левинъ (литературнолън