home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
.е л РТ8В. ЛІ85М f t б^.лііш ппш
,99.4. ёеМво&.ФіміѳйуМ’Штвшзйеиж1йсрР‘.)Ф .8 1J7 §8 гі2
-он ахняояо^аоМои эіновнншоііоой . .А «ra9#dq#a0 .6те
995. CUМд Шр&аМ р(іал%ійійгислша^шк во Франціи.
.8 .0 ;ані#г .11 Ж 1 мшоаѳмэО .086
996. Смирновъ G. Е. Матеріалъ® дляО^бской исторіи,
.й’яй’н Ш¥Ж аДневйИкш^РорбаінРІоФлэі.ЗІб іѵ 4, 12Г.8С
997. Способы изу шМяХійсторій8 (шйь -ІІокля). О. 3.
ЛйдауО яга лср4:8;№тШ ШийаФд йінояонноІТ 1 - : .280
•Й98ііх(^о&ъШЯШцДі$аццаігмннш5б лЙфъ искусства.
В. Е. 18822г. ЛКфШ. .Н Л
МэаЛ’іСоврйвъсгЕ. х'воя®ацо&иш]дишшідма объ- пройѲО
шествіяхъ въ .Жо.йі’(і{ЩбтаШ губерніи во
.3 Аяв я я вVI яре м.жяпаьрц©Йбнтлft) ® еШВ. 1881 г. 12.
Ш
РфёетНВр. -1862 Ів8@0
1002. Соловьевъ И. II. Легенды и оказанія Талмуда
.8—2 л 29|Устд|Іиш4Мізд|/атурщшѳі