primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

97 Ъ. СйавуткнскіййВ ыдержки из® отрывочныхъ (ваейѳминаній..тДр; и Hi i'fi. .11879 г. 9.
9 78570,ГВ.Шс'торія, гетманства Мазепы.:Р., В.  л ыдшгюБ Л .11 лаэзаоаос .boo I
98;,6..(і т(тігі(; )ѲемействргтМонсѳвъ:ііг^рі/)1§62 г. 2—6.
987. Семеновъ Н. И. Дѣятельность! Н й й . Ростовцева.
•'7дот ?О84-,гаВпі&,.аіЬ'864(р?«к1й-«яй%Ч Л
.800 Г
988.
— Болѣзнь; д кончина! генерала Ростовцева.
Йояч([іил-ігпі;іРж®«Ді8^^лШя2штКнв{[ .0
----- АООГ
989. Середа М.і Буцт^кйрѣйз.ёкатоіоултана Кенисары-а® Цяотоо€ЖйСЙШШ«.‘й і% мі$7ііг/гЛііШ, 9л - • ..500 1
990і.і-,Р fm- 4/ Шушчевскій, б у н т по разсказамъ совре­
менниковъ [очевидцевъ! В. Е. 1870 г. 6.
991. .2 гі-ГОьШорднѣйцтЯ іВОлненійивъ {Оренбургскомъ
•-аь&кХ ч»Д- ;'йраѢутВлдЕ. •1868г]Рв>4|г.Ша
.7001
992. С—кій. Вопросъ!б®і невалънинествѣ въ Сѣверо'.a.lirf-Z ; Американскихъ'Штатахъ. О. 3. 1858.а?,
1 119.:';8 л 0881 Я Я ■