home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
169

M9.it(1йдая>ш As .оіНовѣйшіяоіизейѣдоМіцШ $ у ^ 8 Я й , зеве.а л ькрібднйстй (©тйІг^аЬ*ютіе, элементы въ
.F ,)\ ;,а я Ліівжжтеііатуірѣ’-нотЕБйіІ'^шішні%іідо(і‘§^чЯ'ь.8Ей>
> довъ). В. Е. .Г8-8-3! ей 2£,Т3| 6, 8, 10.
950. . t -л' ІТЙйуиряіье.руесшййн^ЪййФС'шв (сШжЯ>ріМ№.г.! I .'i t Г.:-Л .лйтераяу]:ійъшаотерк.ъ)«г(ВкЕ;ійі)88!І iCO®,
9, 11, 1882 г. 4, 6, 7, .41 j 12.
Ж .Щ

л - 0 4 8 ІХ а ^ а й іе р т с т ж и а Н іи т А р а іг ^ ф д а а х іь ч сейнѢА і Й

отъ 20-хъ до.2504хъі: йодовъ. Историчесгя ъіщаэиаііІІокіѳзюйѳріШгТіВивЕі ІШІішѵгіѲ.віоэоЯ ..700
9 52..Л 3£— (і!Мііт.(і|»іады«' )цшибхѲріц- ШвЬнскихъ ложъ,
-anq oxnaqon
ліыасі отЛ .А лаоеоЯ .890
953. ,01-тв лР|СейоеВ мкотявфВЬ ніиыгХіУІІІ в. В. Е.
Л Я лпг.тнА іАбй щш&, iteя от от иоqoяя нЧ .Н уоЯ .000
954.
—- Время реакціиа-§28)-л1іЭѲі’. В.Е. 18.69 г.
сгхуввяе liicimfbii, А&юи воуЯ жтявгліфоѳФ .сгзо —Я .070
955. ПьерсиВЪ В.І Ш|ЙВДОтйа}Я'ънкоі;зслѣдованіямъ
.х(]А Я .сг.оч Новѣйш ей дгаукиж Л хиІ^М $64 г. 7. 1865

г. 5.

.8—-I л FT81