home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
916; I Погодинъ Me ДІуШ®шръ.-'і®іій?а'іД'арюн5Бѵ!{ (ии^ркА «шкг. kySeHiHt).
.0 ,0 .4 ,§• л Набй. .1188$ гі З'ііднвояеГиА

924. Полевой. Вступленій аа лрёФШйгД Даря Михаила
.(•1 ;.а .щи і,і;« іѲ«Щ-ѳ*р-ОВ!Жиав)Б«!Ді лЧог.ФйШ в. - 4. .840
925.
— Колумбъ въ Испаніи. [Бад. Ч. 1836 г.
.И Л .(я-ІФжрііШ «гтьшо) іішэянййЯ /I Л
—
.140
.926.4 ПолоноМй А а- І&щШарЪ .Иадорійд йодъ Псковомъ.
і