home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
6ff-

86§и«Й/{і(3®аКаяк'Ві)гДііі|[8бЬ[!іаГі0ѵ^ йінэтнннН .оти
853. Н. С. К. ІІолй'скіяОАмуты .(ЬерёдёУ возстаніемъ

Л

.11 іяойiqnol>8f31асрвцИетеоВі{йІЙ8СІЙгД‘4 йіноапонмН

ЛТ6

854. Надеждинъ Н. И. Объ ~исторйчёекёхъ трудахъ
/г л 1 4 8 1 .йъ.П?осеЖ»тЦгіДЛ Чт."4®®7 ®,oqqoM .Н .И .ВТИ
856. Наполеонъ за кулисМиДй ага бйё’н ѣ .Ф . Е. 1880 г.

/ і 8Т8І .Я Щ 7.ЛНПЯШТІІ .0 .А я к а -ж и 'RidaoH ЛТн
857. Наполеонъ III. Сочиненіе о Ю ліѣ^Цезарѣ.

,Р .д Л

О. 3.

жтЬЙМкир, бРіЯуви .iixaiJiiSTHHapqo. яваеН .5Т.8

858. Народъ мученикъ (польское дѣло).