home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
eA*
IіПиоь m 7v .свѣцѣ ній o« iтаядаМсЩ) 8o
Маріи Стйарт'ВіТЙ Ш. Щ 1849 г. 95.
.И9№н ЛрйоингііъіЩи КнядацІІ Т»райш 0Іа-.с®иэ^іе№8
12 .
.6 л §881 Я Я
гййг^нвакггмяэѲ торйадкь /йі щ ю й деЗко&ъга ш&б Мстйрйі
.4 ДпваК/ар^илздІ). .СшрЯ Ѣ855 г. 10.
.іЦетербургская
-і'отэоД иг.отвА®а^€мійШ4укш5^ о Ш 4-8ййншн^й .118
.а95/ІЛ ю дш ш а?Ф ш ш адК и-а^Г|ці> Февральской рево­
люціи. Вр. 1862,1г. .гі >.8881
.ТЭвТ 8Люм$ніП БѳціЦ|>зце}ііи;ед№ілки|йь..[iGaffiytqfift/B521 ft.
.tT&Sb*!обадо

11, 12.

.SI CS

.F9 7д ЛісковъвДн іСюЖродова ііраротшг (р^ссшяоявіфхййёі
въ Остзейскомъ(йраѣ)0іЖйт. В. 1882 г. 4.
.4 ,8 л ЭЭ81 Л .8 .II «гфііооі Л dnoaNqaM .4Ій
в798)ЯіМа^иогіі> ВЬі’Ві ГІед'юБрішаіѳдсШвМгешмсрМ'рбІѳ-оя оаяяэа'{ДД/яррішДешахВі]й8Шйі truol](*.
Л99. (МаноаеШ Ній да! !за.Жсяѣ|,еМвоі (Испанскаго преЯ .4 .H9q9izjpxojsa.odP4d^od(8^6r®. .11 rfaoHNHdfiaM .л zoKjOFo о ія о э р п ц о т э іі
— г А 18
801. Макушевъ Б. Самозванецъ Стеѣййѣ малый. Р. В.

гга оівянкой 18(§9')й Tr^dkoII .Я .'I