primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

7М М уЩ !га Млк іѲ вердо - д о ® й іій х ѣ і ишщрйншй З а л

8881 .а .Т')Н цад«Ш&([КарѲИИ>ііВіхЩ]аНі}ГІ855 г. 99.
.0 .о л
7i?d7Kf>Задьн«еіісШя ^ гііо Д ЗжиМ аніА ір | ввоишмнаній?
.8 ЛиаЯДрий>іЛ‘айкс*евніи,)ХБі(і)стовой. Р. В.

йкедоіьоД ШШд&оШвък «пивай лання

.89?

778. Лажечниковъ Иі .ИѣШ Ьіьйо .ШмйтарДъ по поводу
Я .тоІІ .ui(jewaxbg; ѳМедюріайы.ЙЫІбійюрашЯіоЖ. •П>?
Ермолова». Р. В.018ѲД(Ш86.
7-Г$>а'Лй1иШіС!аЙтй«з^^
.9 л ! § 3 &вйіснщіі ]уйра(|в®Ж®|ишй. Зар. 1870
Л .той .«гаіянЬ§ѳ% б^гійіімб оівгрг дЛ
—
.99?
780. Ларошъ. Глинка и его зкачёнш 8&8йузыкѣ. Р . В.
.Дло^вд()Пвн1Ш)ійіт4^).оні9нг.оа Я ніязаонЕЖіачН .?9?
781. Лавернь М. Легедад^ ТріШ ѳйа .й Вѣрсаля. Ист.
.q Л .вноДВияІ^іѲ) щізі^ѳіЖ|отоН .11 cfaoHOsqM .89?
782. Лазаревенъ й . М. Дю диестаірой Малороссіи. Ист.
.qT ,э 9 л И)81:880пВ.18(Гя вавикрЛ .йіноаэвцН .09?
783. Л. Е. Польша при Сойіниёлаш©9 Понятовскомъ.
литФд и м д ^ » Ш а Ь & Ш ^ Т 7^Ііэйи#оэ вй bhntnqH .0? ? •
784. Лебедевъ. Графы Никита.® ІШй^ъсіГОанины. О. 3 .
^доение) вдД^Шіввіягд^йоннртвЛ .И янннстонуН Л??
7 въ Англій"
Л Я л 2 бЩ ъаі 66й т ь {й [Ш В оя Ш ш Щ 1 1 .

.8 л 9981
**

.о .и .катая