home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
ж
7@ідВи*іррбви!$> Ш
-СІ'Н НВЩІ,0(|іШіне?Ьыжирни:нг.рікойѣ .
.0 л Ж р іів З і.Ф . .й ^ ф п ввннао
782Л'Кйржвдйиіо щ цАмяПшоМаскоіЬкіяо ч й д омоети .Шу
1-789 fr. -м бнййал© Шражцузской револю-

-Й'йрвн йояойцщийщ^. ВіпйіШ^Ф.- .зйшшН.

—

.6*7

738. Клаусъ А. .ЮекіМ^Ііьі^кШо^иоФШ^Россіи. В. Е.
ради ‘>ЗЩ - онаШбЗрІЕійіІрнЗ;, Щ)И8гіиnqo.ToJI
.057
Ъ5£.і Кийгйня^'йііа'гаашві®орийошна1-нДосрорукая. О. 3.
1858 г. Ш . 0ОГ... .О-....... 1- л
73ВшКовадевшйвпішч>ійіщщ ©ш>ій#§4кі^о®зІІ —
..2SY
737. Козловскій К. Исторія иконй Ост^Шрамской БогоЛ .3 л А;07^ одиіЩ і !>В}О§. Й 8№ «0 і 1ФіЯ
-.657
738.
—
Заднѣпровская УкрайнаЛйъ X Y H I в. Р.
.Я .шншырі Вѵ.іъ Персію въ
-Г838
-^ай каш ш ащ С й м ъ самимъ.
-soqrI вріы-)дРіюВЯМвФІі.іф:.д атуонРнЕ —
.357
741. Комаровъ В. И ё р с и ^ к а к -й)й8а.