home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
S3

•^ з и М с е р а « « ^ к о е д а Ш а & ^ -‘Рріг Ш Ш ёрМ Ш
К'аЬкавской &Ш
.11 л 0Э8Йьі^РРВй1Ф8¥^адрШ1 ні^фковШ і^^е^н«яв^шй№ ^ича-Врознаі;д.
— Т8Т Г) $яя->Ш $’«Чд ВДВ©ОД' fe.BT.onqZ
691. Иловайскій Д. ЙІёйл'йг^а^ѣійІ Рр8$. 1864 г. 3.
ібЩ Л{1І_
Ш т р Щ ъ і ’й ©ѢШ^уіС®9йВ РКВ.
1864 г. 8.
-9 л
(збШшомшроо ©гщэймйМф' Щ р Ій а іік ДЙа§)йіЩ$88 РТі®.
.5 л S981 .й і Ч7РВДніі| 0 оа ішіѳжокои