home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
т
бВг9..дДруіман^яоШжіі^й,ісЩ'шафа^ Щшфрѳшавешенка. ,£6-8
временники. Б. .$.8Чі SB3T г. 21.
біШ^ДубрШивъ ^е% )гНаЫодв1ж|вЩ. иШоіякйш&ыгіВ Ш®9
.q-Д .сГмвшвейЭа»Я-мШ ^фш Su ітвшшФ
641. Ч-« Князь ВшіконбМй ГиЯегЫ донесенія изъ
.Н и Д{Д .й’ноЦш^Эш)
Е.—18683®0
■ . ... 11, 12.
. ■& Л..0Ѵ&Х. Я
*'\*
6Ш. I ,8-тО НакшгунѣэМервава раздѣлѣ Іівампіс. .ТВЗ
E. 1870 г. 7..
.8, л
НШ3..0 -лото ЩЩГгЖ -шаЩі «гаг Гррщ оеЖ Е .- 18688S3
3—5.
.7 л 1381

.4 Е і 18,81188S ггой—.8ілнФ&