home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
608.

% $ОтЬ8і58Т-нШэі\ШД M b
Какъ истрртсрууБ. лряН-лДЭбб г. 16.

—

6Ш«,г!ѵМ/1# М Ш Р  о г [О й № Іа ![іР іШ Р .§ Іек§-і?рн нЧ&РОШ)

Б. д. Чу, 1§3#й£і -Щг-ноеяЧ
Э Д ^ Г р е я о р р в й с ^ & р Р !^

_ро ир^арленід ръ сррщеГів^овомъ Римѣ.
хріоО .вінэтйрі^мі 1й6АійшБото .«ТттвЖ ломэжД .883
616. Григорій ѴІІ. Б. д. Ч. 183J jt. r3ggBi
б|}^ )!5 р и (и ^ л 4 р і1 ^ ® ё $ 5 т а ^ :А д а щ м р а л іш а д ° в й » о

О. 3. 1866 г. 6—§ .л
6.В% й Ш § Р Ш # І % • ІЙброВД^шпбоД .380
620.

.8- л

і * Й ? п 9 р ц і # і й § # і і Р 9 о Щ 9 Ѣ и .& $ - 1 8 6 1

6Д В и. вй-т? ш і

Щ

о

г-

5-

, і Я р а ^ іД ^ і^ т а р р й )

Вр. 1861.3?. /1*8381 .ф .(ея
6.^ійо^гті()>іиШй^Ма(Р^{ДІРЧр^РШ Цр-цШ$г..ѵ$.;і
Ш и Г-п-фвй^|'>ІАпр^Рле«ШліИДР%да)(дафвѣщеніе при
/ Я ллнйоа оА л^дацрѣ({Ь Лс«Яіриі,Ш7 г. 6.
:
.21... 8 л ! V8 1 л|Т
бЗ&!іДа*шць. ^ ч А ц щ щ т щ ш т , й ш щ р а щ
О ПОЛЬСКОЙ(Эрйнѣі;ВЪі 1 ^ 3 Д:)Г0 Д у.

Р. О т.