home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
5®1 А в то р а

«№ёркъ. Вс. Тр.
1868
г. 10^-1#. л £881 -Э
5*§2Л^ЙЗИК^НІЙ.-Г5А8Н^[і#7!йѣІИЖѴИ^ стЬк.НІѲ.а?@?э5^60 'г;
8, 9.
-с л 0881
бедной од. Hf'Ufefд®>Шй0лёй. Ф'ЛІВіЛЗДб© «fWJTCfl' .Hvg
5Ѳ%.-ГВ ^ Ш т у 0 б е $ № Ш 0 Щ № 4 * ® . В. 1864 г. 8.
-rnveq^f оінбябиэ н «гя’онвФьэіК .11 .1 .т.О шэавтмй .016
Й&ДГйіййЙ, Ш*Щ&&е№ШВЙЭка, ‘ЙШ^сторическихъ
правахъ Россіи нк-Ту^еЬтанъ и ТашЛ .Toll .в1Ц9ДО&ДОВД іЦ §ч ^Ш ^‘% ^ ік ь и исторіи. Вр.
oqoTBqomdl 4^61ІУР.'>і #ркетЬхъ Египтянъ.
О. 3. 1858
л езвг
ббо.л зам . а д я ^ М ^ # о ^ й и § й й ^ ^ ^ й д а ^ л ^ л 438 [ Я .8
601. Герье А. Очеркъ развитія исторической науки.
-