home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
Й6
бдагд,
.11 .01 /і ѢТЗД ЗДэ^ІО.х1?міВ>і' іІі§ ^ ( ^ 4гР> 1В73 г. 1, 4.
Ш нр.д ті н і^ « ^ и ® і% щ д а д ав н й д аі.д ая с и м в о л у
.ОТЪ.X X Д^
Q 2З л I860 г. 9.
¥Щ г}:% ттЖ Ьф (^-вдййШя.ІР эйш Ш въ періода
,,
.8ВЩ^щечШ..^а^ц№МАЛж8, 10.
М 4 эд ІЙ й п р ^Щ ^дА^^(Іко$«й. дШ #frW>r«Pi- А $ ж т ійояда*і?5А $ $ ш