home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
т

ШЧі■Харизоменовъ ііі.- -О >н едостатк ахъ л а д й ^ т ін й й й
„}■ . ( учакти I п'й с$№&цшшь ■уставамъ 20 Нояб­
ря 1864 г. Ж. rp..1и«ОбВ^®Й!ф1^ШЙ%аіЬ'|й8Шй#С€Й^і'.
Л ско-й ббщйнй въ Ро&сійн Р1. В. 1866 г. 2.
4‘42{ Л омОеШШйай обЩйи&'®ъ4%екііА Р. В. 1856«іѵ

.({тг л у й дрі .Ж , 3:xidi/:9BHor,aijqn уконяок.
443.
— Еще о сельской? общий®.л Р. В. 1856 г. 6.
-О!jи ..гу.иіп-ѵлг-яріои .гхшічоіД’т О .А